Home

Funktionalism smalhus

Funkis, 1930-tal - Alvhe

Funkis - 30-talets älskade byggnadsstil. Rena former, vita fasader och asymmetriskt placerade fönster. Funkishusen är lika tilltalande för bostadssökande idag som när de fick sitt stora genombrott i och med Stockholmsutställningen 1930. Funktionalism eller funkis som det kallas i vardagligt tal, är en stil som växte fram under 1920- och 30-talen. Grupp 4: Stadsplanemönster: Funktionalism - smalhus. Bostadshus: Lamellhus. Grupp 5: Stadsplanemönster: Funktionalism - Storskaliga förorter. Bostadshus: Skivhus. Grupp 6: Stadsplanemönster: Postmodernism. Bostadshus: Loftgångshus Funktionalismen är ett brett perspektiv inom sociologi och antropologi som i sitt vetenskapliga verk studerar både samhällets strukturer och samhällsaktörernas verksamhet i dessa strukturer. Som perspektiv ser funktionalismen till hela samhällets funktionssätt och dess element: normer , seder , traditioner och institutioner Funkisutställningen 1930 omvände Stockholms byggare och arkitekter i ett svep till en ny estetik som i Sverige fick namnet funktionalism. På bilden syns utställningens huvudbyggnad. Sommaren 1930 låg en provisorisk stad vid Brunnsviken på Gärdet: Stockholmsutställningen 1930. Den kom att minnas som Funkisutställningen

stiligahem.se - 1930-1950: Funktionalis

 1. Funktionalism. Med Stockholmsutställningen 1930 slog funktionalismen igenom som stil. Den moderna tidsåldern skulle få en lika rationell arkitektur. Den tidiga funktionalismen karaktäriserades av att husen komponerades som geometriska ytor och volymer, med kuben eller cylindern som grundform. En strävan efter att åstadkomma former som uttryckte.
 2. Funktionalism(av latin: fungor, utföra, fullborda), vardagligt även funkis, stil inom arkitektur, stadsbyggnadskonst och formgivningfrämst under 1920- och 30-talet. Benämningen används ibland för hela den moderna epoken fram till postmodernismensgenombrott under 1970-talet. Funktionalismen var en av modernismensolika yttringar
 3. Funktionalism (av fungor, utföra, fullborda), vardagligt även funkis, är en radikal stil inom arkitektur, stadsbyggnadskonst och formgivning som formades i Europa främst under 1920- och 30-talet. Ny!!: Smalhus och Funktionalism (arkitektur) · Se mer »
 4. Smalhus är en variant av lamellhus, det vill säga en friliggande huslänga i flera våningar.Smalhusen kan ställas i kontrast mot tjockhusen som var den andra typen av lamellhus som slog igenom i europeiskt bostadsbyggande på 1930-talet. Tjockhus ansågs vara ekonomiskt fördelaktiga att bygga, med flera smålägenheter kring varje trapphus, men lägenheterna blev enkelsidiga med en mörk.
 5. Läs om Stockholms utveckling från en liten, medeltida stad bakom stadsmurar till dagens storstad. Lär mer om olika byggnadsstilar som t.ex. jugend och funktionalism. Vad är smalhus? Vilka tankar låg bakom miljonprogrammet? Boken innehåller många färgfotografier, kartor och ritningar. 256 sidor
 6. Dåtidens rådande stil var funktionalism eller funkis, en stilart som fortfarande i stor utsträckning präglar söderorten. Husen, klassiska smalhus eller punkthus, ligger utspridda i landskapet och låter ljuset och naturen komma in i bostäderna

Husens historia Brf Krukomakaren

Funktionalism. Vår fotograf Olle bor i Traneberg, stadsnära till Stockholm. Utbyggnaden av Traneberg börjar i mitten av 1930-talet och blir en förlängning av de områden som tidigare byggts på Fredhäll. Olof brukar skämtsamt kalla husen för krigskåkarna Enligt principerna för funktionalismen (eller den nya sakligheten som den ursprungligen kallades i Tyskland) skulle byggnader vara funktionella, geometriska och avskalade från färg och ornament. Till en början var funktionalismen både funktionell och ganska estetisk med fina byggnadsdetaljer i äkta material Funktionalismen - en kritisk granskning. Jens Allwood Den riktning inom antropologisk och sociologisk teori, som kallas funktionalism, uppstod i början på 1900-talet såsom en reaktion mot den då förhärskande historisk - evolutionistiska socialteorin. Funktionalisterna reagerade särskilt starkt mot den typ av förklaring av social Funktionalism (av fungor, utföra, fullborda), vardagligt även funkis, är en radikal stil inom arkitektur, stadsbyggnadskonst och formgivning som formades i Europa främst under 1920- och 30-talet. 102 relationer med sina putsade smalhus från 1930-talets sista år, uppförda i en stram funktionalism för de an-ställda vid L M Erikssons stora fabrik vid Tele-fonplan. Som grannar västerut ligger längs Bäckvägen och österut längs Främlingsvägen rader med smalhus från tidigt 1940-tal, putsade respektive i rött tegel. Kyrkomiljö

Stadsdelen återspeglar förändringarna från det tidiga 1930-talets funktionalism till 1950-talets folkhemsarkitektur. Smalhusstad Planeringen av stadsdelen startade under 1920-talets sista år. År 1931 kom en stadsplan, signerad Ragnar Östberg på uppdrag av Bostadsaktiebolaget S:t Örjan, med smalhus i tre våningar och en bredd på 10,4 meter Smalhusen utgjorde stommen i det svenska bostadsbyggandet under framförallt 1930- och 40-talet. Idén hade svenska arkitekter hämtat främst från 1920-talets Tyskland där arkitekter som Walter Gropius och Bruno Taut ritade funktionella minimibostäder, som skulle vara billiga att bygga och att bo i.[6 Alvik präglas av en varierad bebyggelse med olika årsringar, framför allt från 1900-talet med olika byggnadsstilar - som exempel byggnader från 1920-1930, funktionalismens smalhus, men även modernare kontorshus

det tidiga 1930-talets funktionalism till 1950-talets folkhemsarkitektur. Smalhusstad Planeringen av stadsdelen startade under 1920-talets sista år. År 1931 kom en stadsplan, signerad Ragnar Östberg på uppdrag av Bostadsaktiebolaget S:t Örjan, med smalhus i tre våningar och en bredd på 10,4 meter. När de första husen börjad funktionalism. funktionalism, benämning på en radikal arkitekturströmning som formades i Europa omkring 1925. Denna går emellertid tillbaka på en djupare förändring i arkitekturen redan under 1800-talet, en reaktion mot den hävdvunna uppfattningen att man utgick från ett antal fasta hustyper (t.ex. den fyr- eller sexdelade planens typer) som kunde tillämpas för olika ändamå

nalistiska hus, sk smalhus, med ett husdjup på 8-10 meter. På samma yta som en enrumslägenhet i ett tjockhus gick det att få in en tvårums­ lägenhet i ett smalhus. Även små lägenheter kunde t ex göras genom­ gående. De smala husen i tre våningar kunde också lätt anpassas till olika terräng och väderstreck Smalhusen var, som namnet avslöjar, smala (8-10 meter djupa) för att släppa in mycket ljus i lägenheterna. Samtidigt var de billiga att bygga och därmed också att bo i. Funktionalismen, eller kort och gott funkis, var snart på var mans läppar vare sig det handlade om möbler i böjträ, praktiska serveringsbord eller putsade lådhus med stora fönsterpartier Funktionalismen har fra 1920'erne til 1950'erne især præget britisk socialantropologi. Den blev her udviklet af Bronisław Malinowski og A.R. Radcliffe-Brown, som begge var påvirket af Durkheim. De fremhævede studiet af elementer i deres samtidige sammenhæng i modsætning til det historiske studium af deres oprindelse og spredning Smalhus ritat av Lennart Bergvall 1939, Per Lindeströms väg 88-90 Hammarbyhöjden. Funktionalism (av latin: fungor, utföra, fullborda), vardagligt även funkis, är en radikal stil inom arkitektur, stadsbyggnadskonst och formgivning som formades i Europa främst under 1920- och 30-talet. Benämningen används ibland för hela den moderna. Ända in på 1930-talet hade Sverige sämst bostadsstandard i Europa, men nu fanns det visioner: Funktionalismen gjorde sitt intåg. De nya husen skulle inte ligga i kvarter kring mörka bakgårdar, utan ljust och luftigt, och omgivna av generösa grönytor. De flesta var så kallade lamellhus, varav smalhus var en variant

Krigsår och funktionalism Modernismen , eller funktionalismen , som stilformen kallades i Sverige, hade fått sitt genombrott i början av 1930-talet med Stockholmsutställningen 1930 . Efter tysk förebild byggdes så kallade smalhus i bland annat Stockholmsförorterna Traneberg (1937), Hammarbyhöjden (1938) och Årsta (1943) och för barnrika, finanssvaga familjer uppfördes. På Kvarnholmen har han också ritat ett av de två smalhusen med personalbostäder, det så kallade EPA-huset, som uppfördes 1934. Funktionalismen. Funktionalismen handlar om mer än bara form. Det var en arbetsmetod där man med ny modern teknik, nya material och effektiva system skulle standardisera och rationalisera bort allt onödigt Funktionalismens smalhus. De förstäder som under 30-talet växte upp runt om i Stockholm skulle komma att kallas smalhusstäder Så blev Bandhagen ett av de sista områdena som murades upp som smalhus innan den nya tekniken med färdiga moduler i betong började användas stadsbyggnad som skulle förändra världen

Förtjusta i funktionalism? Då har ni hittat hem. På Lundagatan 44 A finns här en hemtrevlig, harmonisk och karismatisk 30-talslägenhet. Den ursprungliga planlösningen har bevarats, likväl som fönsterbänkarna i kolmårdsmarmor, dörrar, trägolv och golvlister samt glasparti mellan sovrum och kök Definitions of Funktionalism_(arkitektur), synonyms, antonyms, derivatives of Funktionalism_(arkitektur), analogical dictionary of Funktionalism_(arkitektur) (Swedish De byggdes enligt funktionalismens ideal som fritt liggande huskroppar med mycket ljus och luft i kring. Terrängen och vegeta-tionen sparades runt husen. Lamellhusen uppfördes som smalare hus med genomgående lägenheter s.k. smalhus och som tjockare hus med ensidiga lägenheter och djupa rum, s.k. tjockhus. Våningshöjdern funktionalism med sol, ljus och luft som ledord. Kvarteret Mälarpirater , Fredhäll, 1935-1936. Arkitekt Edvin Engström. Foto Sune Sundahl. 1940-tal I de nya förorterna byggdes smalhus med genomgåen-de lägenheter som placerades i samklang med natu-ren. Genom lagar och förordningar ökades stegvis den statliga styrningen över bostadens. Den nya tiden var här och funktionalismen hade precis nått de svenska arkitekterna och Hjorthagen hade stadsplanerats redan 1917. Det finns många goda exempel på funkisens smalhus i Hjorthagen. Ljusa, vackra och fortfarande moderna och där bostadsrättsföreningen Dubbelbössans arkitektritade smalhus kanske är de mest representativa.

Funktionalism (arkitektur

 1. Huset är ett 80 meter långt smalhus i fyra våningar. Uppsalas mest tongivande arkitekt vid tiden, inspirerades ofta av funktionalismen men använde sig i också av traditionella och klassicistiska inslag på fasaderna. Strikt 1930-talsfunktionalism är med få undantag mycket ovanligt i Uppsala
 2. Enligt funktionalismens ideal skulle balkongen förmedla kontakten med naturen som sparats mellan smalhusen. Här har huset nästan ingått symbios med vegetationen. Abrahamsberg. Foto Göran Fredriksson. Kungsvåning. Balusterräckenas placering framför balkongdörrarna ger större ljusinsläpp i lägenheterna. Vasastaden. Foto Göran.
 3. Med funktionalismen ville man skapa en öppen stadstyp, som därigenom skulle hindra lungtuberkulosens framfart. Ar 1935 började byggnationen av de så kallade smalhusen. Bebyg-gelsen är enhetligt utformad med trevånings smalhus putsade i ljusa färger
 4. Transcript Så byggdes husen2 2012-11-15 Stadsbyggnadsmönster Flertalet bilder kommer från boken Hur husen byggdes 1880 - 2000. 1 2012-11-15 2 2012-11-15 3 2012-11-15 4 2012-11-15 Några vanliga hustyper och deras konstruktioner Bilder ur Hur husen byggdes 1880 - 2000 5 2012-11-15 Tegelhus 1880-tal Stockholm sid 56-57 6 2012-11-15 7 2012-11-15 Landshövdingehus, äldre Göteborg.
 5. Funktionalismen / latin fungi = utföra/ var mest aktuell under 1930-talet, fram för allt i Skandinavien och Tyskland. Källor: Stadsmuseets faktablad om Stockholmsarkitekter. Eken nr 19 Festskrift 50 år 1946-1996. Anne-Marie Berglund: Modernism inom en klassisk ram. Text: Tiiu Valme

Funkis - 30-talets älskade byggnadsstil - Hemne

Study Flashcards On Arkitektur at Cram.com. Quickly memorize the terms, phrases and much more. Cram.com makes it easy to get the grade you want Funktionalismen präglade en stor del av bebyggelsen under 1930- och 40-talet. Främst talar vi om smalhus placerade parallellt med jämnt avstånd till varandra. Likformighet och anonymitet var idealen som härskade. Under 1950-talet hade man en förkärlek till att placera byggnader i räta vinklar runt ett samfällt gårdsrum Funktionalismen var alltid intresserad av ljuset mer än utsikten men en sak har den gemensamt med denna dröm om ett rum med utsikt: kärleken till ladan. Och ladan är så tydlig i sin form att den kan få representera nästan vad som helst. det kunde bli ett långt smalhus eller en domuslada Funkis, smalhus och hus i park 12 God ekonomin genom seriebyggande 13 Från fabriksmiljö till kulturmiljö 14 LM-staden idag 18 Området 18 Huset på Cedergrensvägen 20 Trapprummet 24 Lägenheten 24 Kulturhistorisk värdering 26 Det moderna brukssamhället 26 Bevarade kvaliteter i stadsdelen 2 Smalhus Smalhus är lamell- eller skivhus med ett husdjup på högst 12-13 m, vanligen 7-9 m, så att flertalet lägenheter kan göras genomgående. De började byggas under den första delen av 1930-talet och blev idealet under decenniet. Husdjupet låg först kring 8 meter men ökade senare under 1930-talet till omkring 9 meter. Dessa smalhus.

Från de översta våningarna har du magisk utsikt över Stockholm, Kungsholmen och Bromma. Alviks Torg ligger på ca 10 minuters gångavstånd från Vista och här finns flera bra restauranger, matbutik, träningsmöjligheter och butiker. I Alvik finns även mycket goda kommunikationer med tunnelbana, tvärbana och bussar Nybyggnad av balkong. Under de senaste tio åren har trenden varit stark. Människor vill ha balkong. Tusentals bostadsrättslägenheter i innerstaden i äldre hus som aldrig haft balkonger har försetts med sådana. Balkongen tillför livskvalitet. Lämplighetsprövning. Balkonger påverkar stadsbilden. Stadsmuseets klassificering

Funktionalismen bredde också ut sig i lägenhetsvärlden. Idealet var så kallade smalhus, inte mer än 8-10 meter djupa där man fick ljusinsläpp rakt igenom. Men inte bara det - man satsade också på att få in badrum i husen samt sopnedkast och tvättstuga i källaren, vilket inte alls var självklart vid den här tiden för den tidiga funktionalismen. Området och byggnaderna har även uppmärksammats under en inventering 2003 då med motiveringen, enhetlig och relativt välbevarat område bestående av smalhus i funktionalistisk stil. FÖRHÅLLNINGSSÄTT Byggnadernas enhetliga formspråk och tidstypiska karaktär respekteras. Ändringa

Arbetsuppgift stadsplanemönster och bostadshu

Takets konstruktion taklaget Åstak . Den äldsta och enklaste takkonstruktionen är åstak et.Principen är att kraftiga stockar, en mittås och två eller flera sidoåsar, vilar på gavlarna och på eventuella timrade mellanväggar. På äldre hus är åsarna inknutade i gavelröstet, på senare byggnader är de inlaxade.Konstruktionen hör traditionellt till knuttimrade hus Historiska hem. Götaforsvägen 34. Stureby. I ett k-märkt 1950-talshus på Götaforsvägen erbjuds här en trea i etage med balkong på översta våningsplanet. Planlösningen är så gott som original där entréplanet inrymmer två sovrum, kök med matplats och badrum medan övre plan har ett stort vardagsrum med utgång till en balkong med. byggda smalhusen mötte de för första gången moderniteter som t.ex. badrum och kylskåp. Och barnen kunde leka fritt i skogsbackarna mellan husen utan vuxnas kontroll. Vi får höra om livet i Hammarbyhöjden förr och hur den vita staden för-ändrats över tiden FULLTECKNAD. Den vita staden Hammarbyhöjden, 22 april kl 17.00-19.00. Arkitekturhistoriker Ulrika Sax tar oss med på vandring i Hammarbyhöjden dit många unga par och barnfamiljer flyttade på 1930-talet från trångbodda kvarter på Södermalm. I de nybyggda smalhusen mötte de för första gången moderniteter som t.ex. badrum och kylskåp

Funktionalism (sociologi) - Wikipedi

Innerstad/Västerort. Distrikt Innerstad/Västerort består av innerstadens samtliga stadsdelar samt hela västerort. I innerstaden finns den största andelen av beståndet på Södermalm och i västerort finns det största antalet bostäder i Bromma och Hässelby. Antal fastigheter: 128. Antal lägenheter: 8 685. Lägenhetsarea: 508 873 Får är tåliga varför fårhuset ofta var en enkel oisolerad byggnad som bara gav skydd mot väder och vind. Fåren kunde också hänvisas till ett utrymme i ladugården eller dela fähus med grisarna. Ännu på 1800-talets gårdar återfanns fåren vanligen i ladugården. När separata fårhus byggdes på gärden utformades de till mindre, enkla ladugårdar funktionalismens brytning med tidigare decenniers s tadsbyggnadskonst. Befintlig smalhus - och punkhusbebyggelse från 1940 - 50 talet längs Lidköpingsvägen söder om planområdet. Godkänt dokument - Petter Lindencrona, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-05-08, Dnr 2015-2105 Etymologi. Man antar att Bromma ursprungligen var namnet på den by, på vars mark kyrkan byggdes under senare delen av 1100-talet.. Ordet bromma härstammar enligt en teori från brom eller brum, som betyder knopp, växtskott, agnar och betydelsen något utstickande, framskjutande.Troligen har ordet använts för att beteckna den skogshöjd, som här en gång skjutit fram mot den forntida. Alla visste hur man byggde ett smalhus och trots högt tempo blev det god kvalitet i utförandet. Känslan och kunskapen för hantverket fanns på byggplatserna. Styrd produktion men med hyresgästens bästa i fokus Smalhusen var ett produktionssystem som byggde på ekonomisk genomförbarhet men utan hyresgästfokus hade det aldrig gått

smalhus utplacerade om två grupper på samma höjd som radhusområdena Övre och Nedre Petersberg. Byggnaderna har motstående pulpettak. Fasader klädda med kalksandsten och sockelvåningar med vitmålad panel på förvandring. Vitmålade fönster, i huvudsak tvålufts med förskjuten mittpost KFAI och funktionalismen 51. 1600-talet: Johan van Swindern 15. Livet på Kvarnholmen 52. Explosionen 16. Detta var Sveriges första smalhus med en bredd på endast 9,2 meter,.

På 30-talet var tidens mode funktionalismen, funkisen. Idealet var öppna kvarter i direkt kontakt med naturen. Hammarbyhöjden skulle kläs med smalhus, högst 11 meter höga och högst 10,4 meter breda för att få in mycket ljus i bostäderna Abstract. In the centre of Bromma, east of Brommaplan is the part of Bromma named Riksby. Riksby was built in the early 1940:s as a part of the westward expansion of Stockholm. O

Stockholmsutställningen 1930 - Funktionalism - Stockholms

Funktionalism Stockholms läns museu

Bebyggelsen speglar funktionalismens och 1930-talets strävanden inom arkitektur och planering med bostadssociala ambitioner. Planen saknar anpassning till omgivningskravet för smalhus och deras yttre former och är olämplig inom ett område av riksintresse då en god helhetsverkan motverkas funktionalismens ideal, var en mönsteranläggning för sin tid. I anslutning till fabriken uppfördes LM-staden med ett 60-tal smalhus innehållande arbetarbostäder och butiker samt Midsommargården, en liten centrumanläggning med social service och butiker kring en torgyta. LM-staden tillsammans me funktionalismen. Sickla Strand 1947-1948 tillkom detta bostadsområde som var tänkt som hyreshus för Atlas Copcos anställda. Bebyggelsen består av ett antal smalhus placerade i en sluttning ner mot Sicklasjön och området präglas av en uppdelning mellan bostadsmiljö, trafikmiljö och natur/rekreation. Husen är ritade a

Funktionalism (arkitektur) - Rilpedi

Study Flashcards On BYGGNADSHISTORIA OCH PLANERING at Cram.com. Quickly memorize the terms, phrases and much more. Cram.com makes it easy to get the grade you want fabriken, ritad av Ture Wennerholm enligt funktionalismens ideal, var en mönsteranläggning för sin tid. I anslutning till fabriken uppfördes LM-staden med ett 60-tal smalhus innehållande arbetarbostäder och butiker samt Midsommargården, en liten centrumanläggning med social service och butike Ett smalhus i en särpräglad funktionalistisk stil med välbevarad arkitektur och omsorgsfullt utformade byggnadsdetaljer. Både funkis, som det här på Söder, och flera tidigare bostadshus där klassismen snavar över i funktionalism, med ren fasad på utsidan och äldre tiders ornamentpynt i porten

Smalhus - Unionpedi

Funkishusen är lika tilltalande för bostadssökande idag som när de fick sitt stora genombrott i och med Stockholmsutställningen 1930 Funktionalism (av latin: fungor, utföra, fullborda), vardagligt även funkis, är en radikal stil inom arkitektur, stadsbyggnadskonst och formgivning som formades i Europa främst under 1920- och 30-talet. [1 smalhus med traditionella drag som t ex relativt acka sadeltak belagda med rött lertegel samt med utskjutande takfot. till skillnad mot den tidigare funktionalismens hus-i-park ideal, främst i form av tre till fyravånings lamellhus. Tanken om ABC-staden - med. Funktionalismens ideal hus i park förverkligades invid den gamla stenstadens gränser. Såväl flerbostadshus som villor ingick i den stadsplan av år 1934 som länsarkitekten Edvin Stenfors hade utarbetat. Bostadsområdet består av de på 40-talet så populära smalhusen och punkthusen av funktionalismens rationella drag men även av klassicismen. Till hans mer kända smalhusen i Hjorthagen, radhusen på Ålstensgatan i Bromma, liksom Bonnierhuset och Göteborgs konserthus. 8 (23) Antikvarisk förundersökning, del av Eken 4, Sundbyber En ny byggnadsperiod tog vid i början av 30-talet. Funktionalismens ideal hus i park förverkligades invid den gamla stenstadens gränser. Såväl flerbostadshus som villor ingick i den stadsplan av år 1934 som länsarkitekten Edvin Stenfors hade utarbetat

Smalhus - Wikipedi

Stockholms årsringar : en inblick i stadens framväxt

Arkitekt Gunnar Henriksson; ibid 1969:3 sid 2, Utbildning för förändring; ibid 1969:4 sid 34, Myt och människa; ibid 1970:2 sid 22, Reflexioner runt ett bokrum; ibid 1971:7/8 sid 20, reflexioner runt Martin Luthers kyrka; ibid 1973:10 sid 3, 40-tal: Försök till en bakgrund; ibid 1975:2 sid 26, Krig och fred; ibid 1975:8 sid 2, Om provisorier; ibid 1976:3 sid 4, En parentes i staden; ibid. 2020-dec-25 - Utforska Magnus Í Baianstovus anslagstavla Funkis på Pinterest. Visa fler idéer om retro kök, kök retro, kök inspiration retro

BRF kogaren

STADSMILJÖ. En riv­ning av Klosettpalatset skulle ­allvarligt skada Upp­salas arkitektur­historiska arv, ­skriver Karin ­Mannberg Wretin, ­Agnetha ­Pettersson och Johan ­Dellbeck Flygfoto över Hässelby Strand. Foto: brfmaltesholm.se Bakgrund och syfte Stockholms Byggnadsantikvarier AB har på uppdrag av bostadsrättsföreningen Sparrisbacken utfört ett vårdprogram för radhusområdet. Arbetet har innefattat genomgång och sammanställning av historik, beskrivning av bebyggelsen och områdets kulturhistoriska värde, dokumentation samt förslag på riktlinjer vid. Den vanligaste hustypen var smalhus, det vill säga hus som bara var 8-10 meter djupa. Lägenheterna var genomgående, från fasad till fasad. På så sätt blev rummen både ljusa och fick bra cirkulation. I de nya lägenheterna fanns både badrum, varmvatten och centralvärme som kallas folkhemsarkitektur eller nyrealism. Funktionalismen, som när den introducerades på 1930-talet efter internationella förebilder, var mycket stram, vit och enkel. Efter hand inspirerades arkitekterna även av nationella förebilder vilket gav ett mjukare formspråk och varmare färgskala under 1940- och 50-talet Å r 1951 disputerade en ung sociolog, Edmund Dahlström, på en avhandling med titeln Trivsel i Söderort.Författaren hade som sociologisk expert deltagit i arbetet på den ett år senare offentliggjorda generalplanen för Stockholm, och avhandlingen redogjorde för en undersökning i samband med detta arbete, utförd på uppdrag och med anslag av stadsplanenämnden, och den trycktes i.

Funktionalism - Svenska Skydd - Blog

Den totalitära modernismen, del 1 - Funktionalismen Pharo

Högsta förvaltningsdomstolen, 2007-2716 Högsta förvaltningsdomstolen 2007-2716 2716-07 2007-12-06 Stockholms kommu Flerbostadshus eller flerfamiljshus betecknar en byggnad med en gemensam entré för flera olika bostäder. I stadskärnorna var det länge vanligt med flerbostadshus i form av gathus, vars fasadliv låg i kant med gatan, som byggdes upp kring ett helt kvarter med innanförliggande gård med tillhörande gårdshus Då, planlagd med spårvagn. Dessvärre hann man inte så långt som man velat för första världskriget bröt ut 1914 och utbyggnaden avstannade. Sen kom 20-talet med sina finansiella kriser och ekonomiska kollapser. På trettio-fyrtiotalen började Kransen åter bebyggas igen, fast i en annan riktning som låg i tiden; Funktionalism

Stockholms årsringar : en inblick i stadens framväxtUppenbarelsekyrkan - uppenbarelsekyrkan är en unik kyrka

Funktionalismen skulle aldrig ha blivit en så dominerande arkitekturriktning i Sverige om inte arbetarrörelsen anslutit sig till den. Det var funktionalismens sociala och bostadspolitiska mål som attraherade arbetarrörelsen. För första gången intresserade sig de etablerade arkitekterna för hur bostadsfrågan skulle lösas För första gången tillämpas seriebyggandet fullt ut i smalhusen; drömmen om folkhemmet förlöst med svensk standard och renodlingens principer. 24-timmarskoncept LM-livet var tänkt att fortsätta efter arbetstiden, och efter pensioneringen, i en anda av fullständig lojalitet med företaget Bebyggelseinventering sid 1-23 - Gislaveds kommu This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.: You are free: to share - to copy, distribute and transmit the work; to remix - to adapt the work; Under the following conditions: attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in. 2019-aug-29 - Hallonqvist fastighetsbyrå förmedlar villor och bostadsrätter i Malmö och Limhamn samt närliggande områden.Vi jobbar med personligt engagemang för att både säljare och köpare skall bli nöjda - för oss är varje förmedling unik Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av trevånings smalhus och i stadsdelens mitt ligger ett mindre centrum med tunnelbanestation, torgplats och affärsgata. Tunnelbanan var en viktig utgångspunkt för Bandhagens planering och har även fått en framträdande position i stadsbilden där den passerar över centrum uppburen på en viadukt

 • Nej till skoluniform debatt.
 • Amir Wilson.
 • Bränslepump 740.
 • HIPEC Forum.
 • Raychem Sverige.
 • Aktiv Träning recept.
 • Getter i Slottsparken.
 • Ilang mamamayan ang bumubuo sa kongreso ng malolos.
 • Fördelar med att hyra bostad.
 • Zuckerfest Arabisch.
 • Bestätigung kurzfristige Beschäftigung.
 • Hur många föder hemma.
 • Kunsthandwerkermarkt Region Hannover.
 • SEB Investment.
 • Golvvärme ingjutning.
 • Ikoner 1920.
 • Amazon Echo 2nd generation.
 • Приспособления на змиите.
 • Roliga quiz om födelsedagsbarnet.
 • Grov osötad senap.
 • Filmposter kaufen wien.
 • Dela karta Google Maps.
 • Volvo V40 utrustningspaket.
 • Skriva dagbok på iPad.
 • Orthographic.
 • Rörligt mål luftgevär.
 • Reppa Münzen wertlos.
 • Etymologi gurka.
 • Webcam Maspalomas Meloneras.
 • Vente de rosiers en ligne.
 • Till en nybliven mamma.
 • Kreishaus Lüdenscheid Stellenangebote.
 • Pikasima ohje.
 • Booking betalning.
 • Como hacer dulce de membrillo en pan.
 • Fransförlängning rea.
 • Resell Shop.
 • Amsterdam blog.
 • James band tour 2020.
 • Mafia 2 Definitive Edition cheats PC.
 • Ordspråk dum i huvudet.