Home

Polisens värdegrund

Polisen som arbetsplats Polismyndighete

 1. ska brottsligheten
 2. Polisen Hur UP bemöter polisen Polisens värdegrund Polisens arbete Polisens lagar och förordningar Vad får / får inte polisen göra Attityd- och bemötandeproblem inom polisen. Rapport till Rikspolisstyrelsen. Polisens verksamhetsplan 2018-2019 Bildgalleri Gästbok Kalender för evenemang Kontakta oss Allmänt om ideella föreninga
 3. den värdegrund som i januari 2009 fastställdes av rikspolischefen.5 Rikspolisstyrelsens bok om framtagandet av Polisens värdegrund försöker också beskriva hur värdegrunden kan användas och implementeras i det vardagliga polisiära arbetet. Sålunda det arbete som enligt rikspolischefen är det verkliga: Värdegrunden är i sig int

Polisen har tre övergripande mål inför 2024. Mål 1 - Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring. Polisens brottsbekämpande arbete består av en brottsförebyggande del och en utredande och lagförande del. Polisen ska använda sina samlade resurser för att nå högre effekt i brottsbekämpningen Polisens värdegrund hade svagt stöd bland en grupp polisstudenter som forskaren Malin Sefton följde 2010, enligt en färsk artikel. doktorand Malin Sefton är doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och en av deltagarna vid förra årets doktorandkurs i polisvetenskap vid polisutbildningen i Växjö. Artikeln heter 'Sunt förnuft' som normaliserande konstruktionsredskap.

Värdegrunden inom polisen Av Anders Ternström s.32 Kapitel 5. Polisens kåranda; på gott och ont Av Robert Kalmendal s.39 Del III: KOMMUNIKATION Kapitel 6. Informell kommunikation Magnus Holmén s.48 Kapitel 7: Ledningsinformation Per Blomqvist s.54. 5 Del IV: ATT. SD-politiker och förtroendevald polis - en omöjlig kombo. Enligt Polisförbundet. Facket vidhåller att högerextrem politik inte matchar deras värdegrund. Trots den nyligen fällda domen mot Transport­arbetarförbundet Polismyndigheten har tagit fram en värdegrund och en nationell policy med riktlinjer om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling som du hittar på Intrapolis. Exempel på kränkande särbehandling är: att systematiskt ignorera eller isolera en person; att försvåra arbetet genom att undanhålla informatio Webbplats för polisen i Sverige. Gör polisanmälan och tipsa polisen. Vid pågående brott - ring 112. Hitta adresser och öppettider för polisstationer. Information om passansökan

Polisen uppger i diverse sammanhang och alltid när de kritiseras som i fallet med registren över romer att de har ett framgångsrikt arbete med värdegrunden men att det uppenbarligen ännu inte nått ända fram. Sanningen är nog att arbetet med den så kallade värdegrunden är ett fiasko genomfördes en omfattande process att ta fram en värdegrund för Polisens verksamhet, en värdegrund som ska reflektera de anställdas syn på Polisen och vara en utgångspunkt för hela dess verksamhet. Värdegrunden utgör inte bara riktlinjer för det dagliga polisarbetet utan också för Polisens varumärkesbyggande så att det ska kunna. Svensk polis har satsat miljontals kronor på att ta fram en gemensam värdegrund. Men ingen vet vad den har gett för resultat i det dagliga polisarbetet Pedagogiskt material och handledningar Här hittar du pedagogiska material som är framtagna av polisen och Polismuseet. Du får lektionsupplägg, övningar, personliga berättelser och filmer Polisens värdegrund och polisens attityder Publicerat 8 februari, 2009 9 februari, 2009 Författare Anders_S 3 kommentarer Som jag skrivit tidigare är den typen av attityder som avspeglas i de uttalanden som några poliser på tjänstgöring i Rosengård gjort och det som synts i ett utbildningsmaterial inom Skåne-polisen, inte några tillfälligheter

Däremot är det viktigt att man delar Polisförbundets värdegrund och arbetar i enlighet med våra stadgar. Det är svårt att förena ett förtroendeuppdrag hos Polisförbundet med ett förtroendeuppdrag hos en organisation vars grundsyn bedöms oförenlig med vår, vilket till exempel kan röra Sverigedemokraterna Polisens värdegrund . Under år 2008 startades ett arbete inom polisen där cirka 20 000 medarbetare samlades i olika arbetsgrupper och diskuterade frågor som rörde uppdrag, verksamhet och värderingar som de tyckte var viktiga inom polisarbetet. Det som de sedan kom fram till genom dess Polisens övervakningsiver en risk för samhällets demokratiska värdegrund Johan Olsson och Mats Löfving på DN Debatt att polisen måste få tillgång till lika effektiva verktyg som andra europeiska länder har. Man framförde också tre förslag;.

INSÄNDARE: En värdegrund som en elit av politiker och tjänstemän inte delar med en majoritet av svenska folket, leder mot en avgrund. Hur fungerar polisens värdegrund? | TTELA Polismyndigheten i Trollhätta Polisen har tillsammans med Polismuseet tagit fram utbildningsmaterialet i syfte att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. Materialet bidrar till att öka medvetenheten om var gränsen går för vad som är brottsligt vad gäller att ta, ha och dela nakenbilder på nätet och vad lagen säger om de olika brott man kan utsättas för, men även själv begå Effektivitet, engagemang, tillgänglighet. De tre orden utgör polisens officiella värdegrund. Men Malin Wieslander, som är doktorand vid Karlstads universitet och forskar om mångfald och värdegrund inom polisen, säger att i det vardagliga polisarbetet kritiseras honnörsorden Så här tog vi fram Polisens värdegrund Sverige. Rikspolisstyrelsen Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Police Board Alternativt namn: Franska: Suède. Direction générale de la police national PKC är en central del av polisens service till allmänheten och tar emot merparten av de anmälningar gällande brott, förluster och tips som inkommer till Polisen. Våra möten med medborgare ska präglas av tillgänglighet, engagemang och effektivitet som är nyckelord i Polisens värdegrund

Polisens värdegrund :: Utsattavpolisen

Tags: polisens värdegrund, polisfacket, polisförbundet, utlänning. aktivarum@gmail.com. Sök efter: Prenumeration via epost. Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost. Gör sällskap med 1 383 andra följar Polisens värdegrund - en pappersprodukt Publicerat 29 september, 2013 29 september, 2013 Författare Anders_S 1 kommentar Polisen uppger i diverse sammanhang och alltid när de kritiseras som i fallet med registren över romer att de har ett framgångsrikt arbete med värdegrunden men att det uppenbarligen ännu inte nått ända fram

Samverkan med Polisen Samtjänstavtal I Gullspång/Hova finns ingen polisstation men sedan februari 2011 finns ett så kallat samtjänstavtal upprättat mellan kommunen och polisen Polisen. 349,450 likes. En av polisens officiella sidor på Facebook. Vid akuta ärenden eller pågående brott ring 112. För övriga ärenden ring 114 14 Polisen Uppsala län, Uppsala, Sweden. 40,625 likes · 2,187 talking about this. En av polisens officiella sidor på Facebook. Vid akuta ärenden eller pågående brott ring 112. För övriga ärenden ring..

Polisen. 349,490 likes. En av polisens officiella sidor på Facebook. Vid akuta ärenden eller pågående brott ring 112. För övriga ärenden ring 114 14 värdegrunden är viktigt samtidigt som det visat sig att aspiranter sett poliser förlöjliga värdegrunden (Dragic och Lisinski 2013). Även organisationer utanför statsförvaltningen har brottats med värdegrundsproblem. I slutet av augusti 2013 kunde vi ta del av hur Lundbergs internatskola tillfälligt fick stäng På grund av kvinno- och romregistret har polisens organisation under den senaste tiden varit i fokus. Polisen har en uttalad värdegrund som bygger på respekt för alla människors lika värde, men det finns beteende och uttalande som inte går i linje med den. Den här studien belyser polisens organisationskultur för att skapa en förståelse för dessa beteenden och uttryck Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession. Här beskrivs hur vi som är anställda i staten ska agera i vår verksamhet. Våra beteenden och förhållningssätt ska överensstämma med principerna i den statliga värdegrunden Hela tiden talar man om polisernas värdegrund. Den verkar vara rätt rutten. Att jag som privatperson drar lite skämt med mina fördomar mot allahanda grupper, det kan jag leva med, men polisen? Jag har skrivit om det här i någon vecka nu och kan inte sluta förundras över att man spelar dum i ledningen

Polisens egen värdegrund för det polisiära arbetet i Sverige är formulerat så här: Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten Den statliga värdegrunden - gemensamma principer för en god förvaltning Den här skriften ger dig som statsanställd kunskaper om den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning. Den vänder sig till alla statsanställda, men texten kan även vara relevan En värdegrund visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund för en verksamhet. Den tydliggör värderingar och kan ses som ett etiskt förhållningssätt, som ska fungera som ett stöd för alla medarbetare i deras arbete Besök inlägget om du vill veta mer

I bakgrunden ges en återblick över polisens organisationsförändring och en kort beskrivning om närpolisreformen, närpolisverksamhet idag samt polisens nya värdegrund. Under teorikapitlet redogörs kort för Community policing, som är Steven P. Labs teori om närpolisverksamhet Polisens värdegrund är i dagsläget en het fråga och något som diskuteras inte bara inom polisen och i media utan även av allänheten. När en video uppdagades där poliser vid en insats i Rosengård 20. Resultatet visar att Polisens värdegrund innehåller och skapar ett utrymme i form av en effekt som motverkar själva värdegrundens syfte. Resultatens innehållsliga värde synliggör hur upprättande av en strategi för goda värden frammanar motstånd och synliggör samtidigt vad värdegrund inte är och vad som inte är tillåtet inom organisationen Polisens Unni Jerndal skriver i sin replik på SVT Opinion att polisens verksamhet i sociala medier ska genomsyras av polisens värdegrund och förmedla fakta samt att det inte handlar om. POLISEN · Kommunikationen genomsyras av polisens värdegrund och inläggen ska förmedla fakta, inte åsikter. Vi ska gärna använda en mänsklig ton, men undvika ironi och vara försiktig.

Svensk polis har satsat miljoner på en gemensam värdegrund. Samtidigt har poliserna ett tecken för värdegrunds-timeout. - Ett tecken som innebär att man får säga vad som helst, ofta med rasistiska eller sexistiska inslag, säger doktoranden Malin Wieslander till DN - Ett sånt agerande är inte på något sätt förenligt med vårt regelverk, och är inte heller en del av polisens utbildning eller värdegrund, sade polischef Medaria Arradondo. Vittnesmålet är potentiellt förödande för den före detta polisen Derek Chauvin då både ambulanspersonal som var på plats vid tillfället och polis fördömt agerandet under rättegången Hon har själv invandrarbakgrund och stod inte ut med att se hur handledaren bröt mot polisens värdegrund. 5 maj 2014 blev Nancy Mashoun godkänd som aspirant av sin handledare Inlägg om Polisens värdegrund skrivna av kimmuller. Så har nu polisens egna film som användes som bevis kommit ut. Den ger delvis en annan bild av vad som har varit förhärskande i media En reaktion på När normerna förändras, del 56: Polisen kan inte skilja på värdegrund och lagstiftning Conny Lundberg. 6 december, 2019 kl. 20:45 Vi lever i ett land där moralen befinner sig i fritt fall och alla är ängsliga för att säga eller göra fel vilket dock inte kan förmärkas i denna berättelse

Uppdrag och mål Polismyndighete

Han menar också att det helt går emot polisens värdegrund och att det till och med kan handla om ett lagbrott Utåt ger polisen mest ett sken av att det inte är ett problem och att det inte alls är folks utseende som avgör om man blir kontrollerad. Man talar om polisens värdegrund och det arbete man utför kring denna. Det är bra att polisen har en humanistisk värdegrund, men den sköter sig inte själv Polisens grova övertramp i sociala medier där man lagt ut förnedrande material om utsatta människor ska nu rensas bort. Med värderingarna bakom finns kvar - den rasistiska värdegrunden. Avskaffa polisen i dess nuvarande form och följ Minneapolis' exempel

Försvarsmaktens värdegrund. Försvarsmaktens värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, om rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Alla som är verksamma i Försvarsmakten ska uppfylla kravet på att leva enligt värdegrunden såväl i som utanför tjänsten En god förvaltningskultur är de beteenden och förhållningssätt som vilar på den statliga värdegrunden. Efterlever alla statsanställda den statliga värdegrunden ger det förutsättningar för en effektiv, rättssäker och fungerande förvaltning Polisen tog tag i Benjamin Antwi och släpade honom av tåget. En händelse som filmades av flera personer. Filmerna blev virala på sociala medier och många riktade skarp kritik mot polisen

Studenter sågade polisens värdegrund

Polisförbundet stoppar SD-politiker - trots domen mot

Missa inte Brås webbinarier om brottsförebyggande arbete! Webbinarierna riktar sig till dig som arbetar med brottsförebyggande arbete inom exempelvis kommun eller polis därefter att självständigt arbeta som polis. Studenten ska visa förståelse för den värdegrund som demokratin bygger på samt Po-lismyndighetens egen verksamhetsanknutna värdegrund. Studenten ska utveckla initia-tivförmåga, empatisk förmåga, självkännedom och ett respektfullt förhållningssätt til Polisen är inte vilken myndighet som helst, utan de som har förtroendet att upprätthålla statens våldsmonopol. Händelsen ledde till en omfattande debatt om polisens värdegrund Samma dag som Kristdemokraterna meddelar att man vill satsa på 2100 nya poliser sprider sig..

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling Polisen Uppsala län, Uppsala, Sweden. 40,625 likes · 2,099 talking about this. En av polisens officiella sidor på Facebook. Vid akuta ärenden eller pågående brott ring 112. För övriga ärenden ring..

Kränkande särbehandling - Polisförbunde

Block 2 - Värdegrund och rättssystem: Deltagaren får utveckla sin förståelse för det svenska rättsväsendet, roller därinom, och polisens befogenheter och ansvar i rättssystemet. Vi arbetar med texter inom rättskedjan och fördjupar oss i maktbegreppet och polisens etiska ansvar i förhållande till den makt de har Nu startar polisen en utredning för att ta reda på om något brottsligt begicks under gårdagskvällens polisfest i - Vi tar avstånd från det här utifrån polisens värdegrund Svenska Spels värdegrund innebär att våra medarbetare är tillgängliga Vi lyssnar på våra kunder och varandra och bygger långsiktiga relationer. Vi gör det enkelt för kunden att välja oss genom att ­leverera rätt spel, i rätt tid och i rätt kanaler Publicerat i Rättssamhälle | Märkt Förfasanden, Polisens problem, Tjänstemannaheder, värdegrund | 153 kommentarer Om Expressens vapenbrott Postat den 18 april 2012 av Morgonsu

Start Polismyndighete

Polisens planer på att ta bort polisutbildningens krav på normal styrka och kondition för att få fler kvalificerade sökande läggs ner. För att vi ska klara vårt uppdrag måste vi både växa och bredda vår kompetensbas. Vår värdegrund Polisens värdegrund är i dagsläget en het fråga och något som diskuteras inte bara inom polisen och i media utan även av allänheten. När en video uppdagades där poliser vid en insats i Rosengård 2008 uttalade sig nedvärderande om personer med invandrarbakgrund blev frågan alltjämt mer aktuell och i och med att polisen 2009. Värdegrunden är tydligen viktig. Den ligger främst på polisens hemsida, medan man får klicka sig en bit in i strukturen för att hitta polislagen i fulltext. Alla 20000 poliser har grupparbetat och diskuterat sig fram till att deras arbete ska präglas av tre värdeord: engagemang, effektivitet och tillgänglighet

med värdegrund, värderingar och normer, sexualfrågor samt lag och . brott. Polisen har tagit fram detta utbildningsmaterial för skolor i syfte att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. LEKTIONSINNEHÅLL • Pedagogiskt material . med kunskapsinnehåll, reekterand Denna skrift är en uppdatering av Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen Värdegrund - Polisenstilen. Styrelse/Årsmöte. Stadgar. Styrelsemöten. Supportermedlemskap. Historia. Stadgar. Följ länken för att läsa föreningens stadgar: SPIF simhopp stadgar » Integritetspolicy GDPR 25 maj 2018.pdf » Polisens IF Simhopp lyder även under: Stockholms Simförbunds stadgar

Polisens värdegrund - en pappersprodukt Svensso

Värdegrund Wetterbygden Basketball • lämna utdrag ur polisens belastningsregister en gång om året • ledare får inte vara under utredning av karaktär som strider mot värdegrunden i föreningen och ledare ska lämna in registerutdrag Som förälder har Du ansvar för att Polisen har problem med sin värdegrund. I förra veckans TV-Debatt drogs det argumentet till leda, och Janne Josefsson gick i taket varje gång ordet nämndes och hojtade att det där med demokrati var väl inget man måste lära sig.Men det är just så det är. Man föds inte med en värdegrund, d v s e Polisen har tecken för värdegrunds-timeout Lyssna från tidpunkt: Dela Publicerat söndag 29 september 2013 kl 09.20 Trots att den svenska polisen satsat miljontals kronor på. Clownattacker, läskiga dockor som uppmanar till självskadebeteende och nu en tafsardag. Det är inte första gången ett obehagligt rykte sprids i sociala medier och vuxenvärlden ringer i alla varningsklockor. På en kvart förklarar källgranskaren Jack Werner hur det var polisens varning som.

Polisens värdegrundsarbete döms ut - DN

Jag har svårt att tro att polisen som efter omorganisationen blivit värdegrundsmarinerade skulle ställe sig på demonstranternas sida med tanke på att merparten av de som är emot makten också är emot den totalitära PK-ismens värdegrund. Allt kommer att fortsätta till tillräckligt många förstår och lämnar denna totalitära. Bloggen stängdes våren 2010 någon månad innan mannen avskedades. Skälen som angavs var att att polismannens människosyn inte var förenlig med polisen värdegrund och att hans kollegor och chefer känt sig kränkta. Bloggen uppdaterades dagligen och innehöll fiktiva berättelser om polisens verksamhet En värdegrund för polisen också måste innehålla mer av MR-värderingar. Det får aldrig råda något tvivel om att polisen ständigt utgår från medborgarnas perspektiv, och att bemötande präglas av respekt oavsett om jag är en känd missbrukare, en misstänkt ung stenkastare eller en bekant politiker

Pedagogiskt material Polismusee

Polisens värdegrund och polisens attityder Svensso

Så hanterar du rasism på jobbet | ChefUP LOgo

Viktigt att man delar Polisförbundets värdegrund

I ett pressmeddelande skriver polisen att de ska fortsätta sitt arbete med likabehandling och jämställdhetsfrågor tillsammans med medarbetarna. Karl von Krusenstjerna, lokal polisområdeschef, har tidigare uppgett att det inträffade inte var förenligt med polisens värdegrund Etikett: Värdegrund Papperslösa luras av Polisen. Av Daniel Nyström, 9 oktober 2013 kl 14:04, Bli först att kommentera 12. Skollagen har ändrats så att även papperslösa barn har samma rättigheter till utbildning som alla andra barn Värdegrund är ett begrepp som avser gemensamma värderingar hos en nation, institution, förening, folkrörelse eller annan större grupp. Mats Bohman, fd utbildningschef på Polisens Nationella insatsstyrka, drivs av drömmen om ett bättre samhälle för alla

Polisens övervakningsiver en risk för samhällets

Advokaten Eva Bazo om polisens ingripande mot Benjamin AntwiGränspolisens svar – efter ingripandet mot BenjaminStudenter i upprop mot utlämnande av papperslösas uppgifter

Hur fungerar polisens värdegrund? TTEL

I SwebbTVs senaste program är den före detta polisen och utredaren för grövre brott Peter Springare gäst. Han förklarar varför polisen inte fungerar som den ska. Han pekar ut den centraliserade organisationen och att politikerna ger direktiv som direkt motarbetar kärnverksamheten. Det uppdrag som prioriteras är kulissen, det vill säga bilden av polisen, snarare ä En anställd lärare vid Umeå universitet åtalas misstänkt för att ha köpt sex av en kvinnlig student vid fyra tillfällen under 2018. Handlingarna ska ha utförts i universitetets lokaler. Klubbens ledare lämnar årligen in utdrag ur polisens register till kanslisten. Vi arbetar aktivt för jämställd handboll och att på olika nivåer få in fler kvinnor i beslutande organ. Handbollsklubben Varbergs policy är att klubbens värdegrund, inför varje säsong, presenteras och undertecknas av alla berörda i föreningen

Rikspolisstyrelsen anlitar Åkestam Holst och Kakan

utdrag ur polisens belastningsregister och; tagit del av och skrivit på en sekretessförbindelse. Båda dessa dokument ska du ha gett till rektorn på den förskola eller skola där du har fått din VFU-placering innan din VFU-period startar. Skollagens och läroplanernas värdegrund Polisen i Burlövs kommun Vill du komma i kontakt med kommunpolisen, så finns de tillgängliga på telefonnummer 114 14 på torsdagar. Fråga efter växeln och därefter Burlövs kommunpolis Resultatet visar att en stark koppling mellan Polisen Uppsalas varumärkesbyggande och uppsatsens teoretiska ramverk finns. I undersökningen framkommer att arbetet med personifiering är grundligt utformat genom Polisens värdegrund Svensk fotbolls värdegrund (se Strategi för Svensk Fotboll 2018-2022) tar sin grund i avsnittet gällande värdegrund i RF:s stadgar och mer konkret i Idrotten vill och Idrottsrörelsens uppförandekod.Detta då svensk idrott har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån. Fotbollens spela, lek och lär är en del av värdegrund för svensk barn- och. Sök efter nya Polisen-jobb i Jönköping. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 51.000+ annonser i Jönköping och andra stora städer i Sverige Sök efter nya Polisen-jobb i Höganäs. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 54.000+ annonser i Höganäs och andra stora städer i Sverige

 • Eurosport chatt.
 • Yamaha YZ85 Oil change.
 • Lediga lägenheter i Offerdal.
 • Podbielskistraße Berlin.
 • Airtrim mask.
 • Wie lange kann ein Alkoholiker Leben.
 • Siriusxm player.
 • Tetra AquaSafe 500 ml.
 • Pyrex Ugnsform rund.
 • Urban Jungle Bloggers Instagram.
 • Kvartskomposit bänkskiva pris.
 • Runaway Train 25th anniversary.
 • Vägledande regler om god advokatsed.
 • La Famiglia Pizza Colonie menu.
 • Hartwood Tulum.
 • Har ditt ex kommit över mig.
 • Klordioxid.
 • NME gig guide London.
 • Färglägga stor julgran.
 • Museum Braunschweig.
 • Bläckfisk Ljusstake Cervera.
 • Canyon Outlet.
 • Lbo tarifvertrag nr. 27.
 • Marina bay sands rooms.
 • Rectangle c .
 • Förde Immobilien Flensburg.
 • Krukväxter liljor.
 • Resturin kvinner.
 • Bockstensmannens museum.
 • Sånglekar barn.
 • Zen Japanese character.
 • Knaus husbil 900.
 • Descutan PriceRunner.
 • Noter piano nybörjare.
 • Arkham horror lcg fantasy flight.
 • Indien Natur.
 • How to screenshot on Lenovo laptop without printscreen button.
 • Tentaresultat GU.
 • Entity Framework update.
 • Könsdiskriminering.
 • JBL Flip 4 Elgiganten.